zasady kasacji aut

Niezbędne formalności

Punkty zbierania pojazdów i stacje demontażu mają obowiązek przyjąć każdy pojazd wycofany z eksploatacji, który posiada nadany przez producenta numer VIN (unikalny 17 elementowy numer identyfikacyjny pojazdu złożony z cyfr i liter), numer nadwozia, podwozia lub ramy.


W momencie oddawania samochodu na złom musisz okazać:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym.

Jeśli robi to upoważniona przez ciebie osoba, niewpisana w dowodzie rejestracyjnym, musi dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający własność.


Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wówczas:

  • unieważnienie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych,
  • wydanie ci zaświadczenia o demontażu pojazdu wraz z oświadczeniem, że unieważnił wspomniane dokumenty,
  • jeśli pojazd był niekompletny, wydanie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu,
  • wysłanie w ciągu siedmiu dni egzemplarza zaświadczenia o demontażu samochodu do wydziału komunikacji urzędu gminy, w którym ostatnio twój samochód był zarejestrowany.

W ciągu 30 dni od otrzymania tych dokumentów musisz złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Pamiętaj o tym, żeby zanim zgłosisz się do wydziału komunikacji, zapłacić zaległe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.